traditionele kerstliederen

1 of meerdere kinderkoren
6 tot 16 musici

Programma
Traditionele kerstliederen met begeleiding in barokstijl in combinatie met barokmuziek.

Voorbeeldprogramma
Stil nu
Maria door een doornwoud trad
O kindeke klein,
Hoe leit dit kindeken
Nu zeit wellekome
Stille nacht
Herders hij is geboren
Dances by Purcell
’t Is geboren het Godd’lijk kind
O herders verlaat
Ich steh’ an deiner Krippen hier
Wij komen tezamen

– Pauze

Klein klein Jezuken
Te Bethlehem
Jesu meine Freude Buxtehude
Gloria in excelcis Deo
Er is een roos ontsprongen
Transeamus
Midden in de winternacht
Kling klokjes
Er is een kindeken geboren op aard
O kerstnacht
Prince of Denmark’s march
A la berline postilion 

Terug naar programma’s